Wie zijn wij? – Huisartsenpraktijk 't Weeshuis – Nijmegen
't Weeshuis

Huisartsenpraktijk voor wijkgerichte zorg in de benedenstad en stadscentrum.

Huisartsenpraktijk 't Weeshuis Begijnenstraat 29 6511WN Nijmegen

Wie zijn wij?

Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis biedt persoonlijke, wijkgerichte, eerstelijnszorg voor bewoners in het centrum van Nijmegen waar de persoonlijke continuïteit, aandacht voor de patiënt met zijn geschiedenis, sociale context en arts-patiënt relatie centraal staat. Wij zijn de zorgcoördinator voor patiënten in de wijk door goede samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners. Wij stimuleren zelfzorg en autonomie. Dat doen wij op een professioneel betrokken manier binnen een warm zakelijke sfeer

Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis is een door het NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk; dat wil zeggen, dat onze huisartsenpraktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap stelt.

Wij zijn ook een opleidingspraktijk. Huisartsen in opleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen werken een jaar zelfstandig in onze huisartsenpraktijk onder supervisie van Nadja Joosen en Elianne Snoeren.

Wij werken samen met andere disciplines binnen het gezondheidscentrum. Zo is er binnen de muren van het gezondheidscentrum ’t Weeshuis behalve onze huisartsenpraktijk: tandartsenpraktijk ‘Tandartsen Weeshuis’diëtistenpraktijk Profitt, logopediepraktijk ‘Logopedie ’t Weeshuis’ en een fysiotherapie praktijk ‘Fysiotherapie Bottendaal’ gevestigd. Daarnaast werkt huisartsenpraktijk ’t Weeshuis nauw samen met de ZZG zorggroep (thuiszorg) en het Sociaal Wijkteam Nijmegen centrum.