Spreekuur praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk 't Weeshuis – Nijmegen
't Weeshuis

Huisartsenpraktijk voor wijkgerichte zorg in de benedenstad en stadscentrum.

Huisartsenpraktijk 't Weeshuis Begijnenstraat 29 6511WN Nijmegen

Spreekuur praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) dragen de zorg voor enkele groepen chronisch zieken patiënten binnen de huisartsenpraktijk. Hierbij horen de patienten die onder de ketenzorg vallen; diabetes Mellitius, COPD, CVRM. Er wordt samengewerkt met de OCE Nijmegen.

Patiënten met diabetes gaan elke 3 maanden voor een controlebezoek naar onze praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker en doet onderzoek van: gewicht, bloeddruk en voeten. Ook bespreekt zij mogelijkheden in een behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratoriumonderzoek, onderzoek van de ogen, of een bezoek aan de diëtiste. Wanneer de suikerspiegel onvoldoende te regelen is door middel van tabletten dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie. Eenmaal per jaar maakt u voor de “jaarcontrole” een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten.

Bij iedere volwassene met astma of COPD willen we graag eenmaal per jaar een longfunctietest (spirometrie) verrichten. Hiermee wordt de verandering van longfunctie en het effect van de medicatie in de tijd bijgehouden. De praktijkondersteuner voert de longfunctietest uit en bespreekt met u het medicatiegebruik en de inhalatietechnieken. Daarnaast kan zij adviseren over factoren die de klachten beïnvloeden zoals mogelijke allergieën of roken.

De POH-S biedt u ook ondersteuning bij het stoppen met roken.

 

De praktijkondersteuner GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning van huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Taken die daarbij horen zijn: probleemverheldering, uitvoering van screeningdiagnostiek, opstellen/bespreken van vervolgadvies, het geven van psycho educatie, begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement.