Opnemen telefoongesprekken – Huisartsenpraktijk 't Weeshuis – Nijmegen
't Weeshuis

Huisartsenpraktijk voor wijkgerichte zorg in de benedenstad en stadscentrum.

Huisartsenpraktijk 't Weeshuis Begijnenstraat 29 6511WN Nijmegen

Opnemen telefoongesprekken

Alle  telefoongesprekken van mensen die bellen met huisartsenpraktijk ’t Weeshuis worden automatisch opgenomen en gedurende 90 dagen opgeslagen. De opnames geschieden vanaf het moment dat door de praktijk de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de assistente of de dokter wordt verbroken.

Het doel van deze opnames zijn:

  • Gesprekken tussen patiënt en medewerker te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking.
  • Door het opnemen van gesprekken zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren.
  • Bij eventuele klachten van patiënten kan het gesprek worden gebruikt als informatiebron.

Voor het opnemen van telefoongesprekken zijn zowel wettelijk als intern bij huisartsenpraktijk ’t Weeshuis een aantal strikte regels gekoppeld, waarbij de privacy van de patiënt in acht genomen wordt. Het opnemen van de gesprekken gebeurt volgens de gedragsregels van de College Bescherming Persoonsgegevens.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de huisartsenpraktijk.