Omgaan met agressie. – Huisartsenpraktijk 't Weeshuis – Nijmegen
't Weeshuis

Huisartsenpraktijk voor wijkgerichte zorg in de benedenstad en stadscentrum.

Huisartsenpraktijk 't Weeshuis Begijnenstraat 29 6511WN Nijmegen

Omgaan met agressie.

In huisartsenpraktijk ’t Weeshuis komen agressie, geweld en discriminatie gelukkig niet veel voor. Maar als een dergelijke situatie zich toch eens voordoet kan dit kan leiden tot boosheid, angst en frustraties bij de betrokken medewerkers. Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis staat voor een veilige en gezonde werk omgeving voor haar medewerkers en patiënten. Om die reden stelt de praktijk actief beleid op om agressie, geweld en discriminatie in de praktijk tegen te gaan middels een protocol: omgaan met agressie.